Tækker Group
 
Tækker
Group
Tækker
Rådgivende Ingeniører
Tækker
Administration
Tækker
Udlejning og Salg
Tækker
i Berlin
24. februar 2016

Byggeriet i Nye

1. etape af byggeriet i Nye kan snart gå i gang.

Den 3. februar 2016 behandlede Aarhus Byråd Kommuneplantillæg nr. 25 og Lokalplanforslag nr. 1016 for 1. etape af Nye. Planerne blev enstemmigt vedtaget/godkendt af Byrådet. For Kommuneplantillæggets vedkommende er den nu endeligt vedtaget og dermed gældende. Lokalplanforslaget blev førstebehandlet d. 3. februar, og er derefter sendt i offentlig høring fra d. 17. februar og til d. 13. april 2016.

Lokalplanen kan ses her

Her er der også mulighed for at tilmelde sig til et åbent hus arrangement d. 12. marts i Elev Sognegård, hvor Aarhus Kommune og Tækker Group vil være til stede og fremvise og fortælle om Nye.

Lokalplanen forventes endeligt vedtaget d. 8. juni 2016, hvorefter de første byggerier kan starte op.

Nye Feb 2016