Tækker Group
 
Tækker
Group
Tækker
Rådgivende Ingeniører
Tækker
Administration
Tækker
Udlejning og Salg
Tækker
i Berlin
18. december 2015

Den Internationale Arkitekturbiennale 2016

Tækker Group er af kuratorerne bag den danske pavillon, Boris Brormand Jensen og Kristoffer Lindhardt Weiss, blevet opfordret til at repræsentere Danmark på Den Internationale Arkitekturbiennale i Venedig i 2016, med vores ambitiøse byudviklingsprojekt NYE.

NYE tager udgangspunkt i mennesker og menneskelig skala med kerneværdier som Liv, Variation og Balance. Værdierne præger beslutninger der tages i udviklingsprocessen og vi er meget stolte af at dette budskab skinner så meget igennem, at vi så tidligt i processen opfordres til deltagelse når arbejdstitlen er humanistisk arkitektur og "people first".

Tækker har arbejdet med udviklingen af NYE i over 10 år og første lokalplan forventes endeligt vedtaget i foråret 2016. Som baggrund for lokalplanen valgte Tækker Group at gennemføre et arkitektopdrag hvor 8 forskellige arkitektfirmaer blev bedt om at samarbejde om udviklingen af de første 650 boliger. Der var således ikke tale om en traditionel arkitektkonkurrence idet arkitekterne ikke konkurrerede om ét projekt på den samme grund. Derimod fik arkitekterne udpeget hvert sit areal hvor konkurrencen bestod i at lave det bedste projekt, der på bedst muligvis tog hensyn til byen, hinanden, området og frem for alt menneskelig skala. Arkitektopdraget blev bl.a. gennemført som en række workshops hvor der afholdtes midtvejsevalueringer så arkitekterne kunne mødes omkring en fysisk model og samarbejde om hindens projekter på tværs af byggefelter og med respekt for mellemrummet.

Arkitektopdraget resulterede i en række meget forskellige projekter men med en stor grad af balance og hensyn.

Den Internationale Arkitekturbiennale i Venedig er verdens største arkitekturbegivenhed og finder sted hvert andet år. Mere end 60 nationale pavilloner deltager med udstillinger i de historiske pavilloner i Giardini-området, på Arsenale og rundt i hele byen. Hovedkurator for den 15. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig er den chilenske arkitekt Alejandro Aravena.

Følg med her på siden, i Venedig og læs mere baggrundsinformation på www.nye.dk

VENEDIG