Tækker Group
 
Tækker
Group
Tækker
Rådgivende Ingeniører
Tækker
Administration
Tækker
Udlejning og Salg
Tækker
i Berlin
20. februar 2013

Retten i Aarhus

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S er prækvalificeret til totalrådgivningsopgave i forbindelse med ombygning af den eksisterende retsbygning i Aarhus, beliggende på Vester Allé 10.

Den historiske bygning fra 1906, er tegnet af arkitekterne K.A. Ludvigsen og Jul. Hansen. Projektet omfatter en ombygning af den unikke ejendom med høj bevaringsværdi. I Rettens uudnyttede tagetage skal der etableres diverse kontorer og mødelokaler.

I alt ombygges ca. 4 200 m². I de eksisterende etager etableres retssale, voteringsrum med tilhørende funktioner samt kontorer.

For at løse kravene til sikkerhed skal der arbejdes med zoneinddeling. Opgaven har en høj grad af kompleksitet og der skal arbejdes meget med logistik i rådgivningsfasen såvel som i udførelsesfasen. Logistik er en vigtig parameter for opgavens løsning idet bygningen skal fungere gennem hele udførelsesperioden

Tækker Rådgivende Ingeniører har stor erfaring med renovering af bevaringsværdigt byggeri. Arkitekt og samarbejdspartner på opgaven er Hou og Partnere arkitekter A/S.

Tækker Rådgivende Ingeniører