Tækker Group
 
Tækker
Group
Tækker
Rådgivende Ingeniører
Tækker
Administration
Tækker
Udlejning og Salg
Tækker
i Berlin
18. februar 2013

Villa ved Lillebælt, Fredericia

I første række mod Lillebælt har Tækker Rådgivende Ingeniører været totalrådgiver på denne attraktive villa i Snoghøj ved Fredericia.

Byggeriet er opført som betonelementhus med murede facader i hhv. blank tegl og vandskurede facader. Villaen er på ca. 370 etagekvadratmeter, opført i 2 etager med kælder.

Projekteringsfasen er foretaget i nært samarbejde med bygherren, som har udvist stort engagement i hele forløbet.

Tilpasning af byggeriet ift. natur, omgivelser og naboer har under hensyntagen til arkitekturen været et stort fokuspunkt gennem hele processen.

Udførelsesfasen, samt processtyring er varetaget af Murerfirmaet J. J. Hansen i samarbejde med bygherre.

Bygherre: 4R Consult ApS
Totalrådgiver: Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Arkitekt: CF Møller
Hovedentreprenør: Murerfirmaet J. J. Hansen

Villa ved Lillebælt