Tækker Group
 
Tækker
Group
Tækker
Rådgivende Ingeniører
Tækker
Administration
Tækker
Udlejning og Salg
Tækker
i Berlin
5. februar 2013

Bygherrerådgivning vedr. 36 almene plejeboliger i Elev.

Med vores store erfaring indenfor styring, projektering og udføresele af plejeboligbyggeri er vi prækvalificeret til projektet i Elev, der omfatter 36 almene plejeboliger og tilhørende kommunale servicearealer og projektet planlægges udbudt i totalentreprise.

Projektet omfatter bygherrerådgivning under planlægnings-, udbuds-, projekterings- og udførelsesfasen i forbindelse med etablering af et specialiseret botilbud til voksne borgere med fysiske og psykiske handicap.

Aarhus Kommune ønsker at tilknytte en byggeherrerådgiver med aktuel og indgående kendskab til og konkret erfaring med etablering af botilbud til voksne borgere med fysiske og psykiske handicap efter almenboligloven, herunder erfaring med etablering af lavenergibyggeri og integration af velfærdsteknologiske løsninger.

36 almene plejeboliger i Elev

20. september
I byen Nye nord for Aarhus har gravemaskiner netop indtaget arealerne på ny.
3. december
Tækker rådgivende ingeniør er en del af det stærke hold, som har vundet konkurrencen om fremtidens seniorbofællesskaber i Ringkøbing.
3. juli
Boligprojektet i Maputo er nu nået i mål, Tækker Group har som hovedsponsor støttet projektet økonomisk.
2. februar
Første februar afholdt vi rejsegilde på de første 50 boliger i Nye.
Læs flere nyheder her...