Tækker Group
 
Tækker
Group
Tækker
Rådgivende Ingeniører
Tækker
Administration
Tækker
Udlejning og Salg
Tækker
i Berlin
13. januar 2012

Opførelsen af støtte-og aktivitetscenter i Holte

I samarbejde med STB Byg A/S og KPF Arkitekter A/S er Tækker Rådgivende Ingeniører A/S prækvalificeret til at afgive tilbud på nyt støtte- og aktivitetscenter samt almene boliger med særlige behov ved Dronninggårds Allé 24-26 i Holte.

Generelt omfatter projektet:

  • Nedrivning og bortskaffelse af eksisterende bygninger og anlæg
  • Projektering og opførelse af aktivitets- og støttecenter inkl. to akutstuer
  • Projektering og opførelse af bofællesskab med 12 almene boliger med tilknyttede servicearealer
  • Projektering og opførelse af 12-18 separate almene boliger
  • Projektering og anlæg af parkeringspladser og udendørs opholdsarealer

Byggegrunden ligger i Dronninggårdkvarteret i Holte. Villakvarteret ligger tæt på Furesøen og omfatter adskillige større villaer men også mere afdæmpede bygninger. Dele af kvarteret (Norskehusene) er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.

Hovedparten af ejendommen er fredskov og fremstår som skov med lettere parkpræg. Igennem skoven og over byggegrunden er der anlagt offentligt tilgængelige stier, som skal opretholdes. Byggeriet opføres som lavenergiklasse 2015.

20. september
I byen Nye nord for Aarhus har gravemaskiner netop indtaget arealerne på ny.
3. december
Tækker rådgivende ingeniør er en del af det stærke hold, som har vundet konkurrencen om fremtidens seniorbofællesskaber i Ringkøbing.
3. juli
Boligprojektet i Maputo er nu nået i mål, Tækker Group har som hovedsponsor støttet projektet økonomisk.
2. februar
Første februar afholdt vi rejsegilde på de første 50 boliger i Nye.
Læs flere nyheder her...