Tækker Group
 
Tækker
Group
Tækker
Rådgivende Ingeniører
Tækker
Administration
Tækker
Udlejning og Salg
Tækker
i Berlin
8. juli 2011

Ombygning og renovering af Svaneparken i gang

Ombygningen og renoveringen af fem daginstitutioner for Frederiksberg Kommune er godt i gang. Tækker står for byggeledelsen og har påbegyndt en større asbestsanering og fjernelse af blyholdig maling.

Svaneparken rummer de historiske bygninger “Ebberødgård” fra 1920, der er en tidligere såkaldt helbredelsesanstalt. I dag huser bygningerne fem daginstitutioner, der føres helt up to date med renovering og omdisponering af rum, nye køkkener og toiletforhold.

Svaneparken

Byggeriet har et omfang på 2.000 m² og et anlægsbudget på 25 mill. kr. og ombygges i samarbejde med arkitekterne aart.

Efter sommer forventer Tækker, at byggesagen for alvor tager fart.

20. september
I byen Nye nord for Aarhus har gravemaskiner netop indtaget arealerne på ny.
3. december
Tækker rådgivende ingeniør er en del af det stærke hold, som har vundet konkurrencen om fremtidens seniorbofællesskaber i Ringkøbing.
3. juli
Boligprojektet i Maputo er nu nået i mål, Tækker Group har som hovedsponsor støttet projektet økonomisk.
2. februar
Første februar afholdt vi rejsegilde på de første 50 boliger i Nye.
Læs flere nyheder her...