Tækker Group
 
Tækker
Group
Tækker
Rådgivende Ingeniører
Tækker
Administration
Tækker
Udlejning og Salg
Tækker
i Berlin
2. maj 2011

Velbesøgt borgermøde i Elev om Nye

Der var stopfyldt med interesserede og spørgelystne beboere fra Elev og omegn, da Aarhus Kommune afholdt borgermøde om den nye by ved Elev.

Ikke mindre end 120 mennesker var mødt op på Elev Skole torsdag 28. april for at høre Aarhus Kommune fortælle om høringsprocessen og forslaget til helhedsplanen for området syd for Elev - Nye.

Tækker Group, NIRAS og CEBRA Arkitekterne fremviste en stor model af området, som det vil kunne se ud i 2030. De forskellige partnere fortalte om de overordnende visioner for den nye by, herunder værdier, bæredygtighed, vandmiljø og infrastruktur.

Borgermøde Nye ved Elev

To hovedspørgsmål er sendt til høring af Aarhus Kommune. Det første går på, om en del af den grønne kile vest for den nye by skal kunne indeholde tiltag til klimaforbedringer og rekreative grønne områder. Det andet spørgsmål er, om byens mulige indbyggertal skal udvides fra 4-7.000 til 10-15.000 indbyggere.

Begge forslag og mange andre forslag og spørgsmål blev diskuteret flittigt på mødet.

- Jeg er meget glad for den store interesse, som borgerne i Elev viser. Jeg synes, at vi havde en rigtig god dialog omkring projektet, hvor mange kom med gode betragtninger og input. Jeg føler, at alle fik mulighed for at tilkendegive deres holdninger og bidrage med konstruktive forslag, siger Jørn Tækker, direktør for Tækker Group.

Alle høringssvar – positive som kritiske - skal sendes inden 11. maj 2011 til Aarhus Kommune.
www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Kommuneplanlaegning/Nyt-byomraade-syd-for-Elev.aspx.

Se mere på www.nye.dk omkring det samlede projekt.

20. september
I byen Nye nord for Aarhus har gravemaskiner netop indtaget arealerne på ny.
3. december
Tækker rådgivende ingeniør er en del af det stærke hold, som har vundet konkurrencen om fremtidens seniorbofællesskaber i Ringkøbing.
3. juli
Boligprojektet i Maputo er nu nået i mål, Tækker Group har som hovedsponsor støttet projektet økonomisk.
2. februar
Første februar afholdt vi rejsegilde på de første 50 boliger i Nye.
Læs flere nyheder her...